Αρχική

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ως συντονίζουσα, με επισπεύδοντα Τομέα, των Τομέα μαθηματικών και οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), (ισοδύναμου με Master of Science (MSc) ) με τίτλο:

«Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες»

Διευθυντής Σπουδών :
Γιαννακάκης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η μετάφραση του τίτλου του Δ.Π.Μ.Σ. στα Αγγλικά είναι: «Applied Mathematical Sciences»

Επίσης συμμετέχουν, ως ανεξάρτητοι Διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. αλλά και από άλλα Πανεπιστήμια.